Blog Log In Register
ISU JGP Kaunas 2018

City: Kaunas

Nation: LTU

Date: Sept. 5, 2018 - Sept. 8, 2018

Url

Junior Men
1 Andrew TORGASHEV 201.63
2 Kirill IAKOVLEV 199.01
3 Yuto KISHINA 191.80

Result details

Junior Women
1 Alexandra TRUSOVA 221.44
2 Yelim KIM 191.89
3 Kseniia SINITSYNA 187.91

Result details

Junior Ice Dance
1 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV 168.17
2 Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK 161.84
3 Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV 142.29

Result details